Yükleniyor...

Hedeflerimiz

Bireyin doğuştan veya sonradan oluşmuş yetersizlikleri değerlendirilerek fonksiyonel kapasitesini belirlemek.
 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, konuşma ve dil gelişim güçlüklerini geliştirmek.
 
Sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerileri kazandırarak bağımsız yaşama adaptasyonlarını sağlamak.
 
Koruyucu - önleyici, eğitici - tedavi edici, mesleki rehabilitasyon tekniklerini kullanarak özgüvenlerini geliştirerek topluma adaptasyonlarını artırmak.
 
Kurum – aile – okul işbirliğinde bilgi paylaşımı yaparak özel eğitim ve rehabilitasyon sektöründe en iyi hizmeti sunmak.
 
Ailelere “Aile Rehberliği ve Danışmanlığı” hizmeti sunarak, bilgi ve birikimlerimizi aktarmak.

Anne - Baba - Çocuk Danışmanlığı | Otizm | Disleksi | Down Sendromu | Ergoterapi | Fizyoterapi | Gelişim Geriliği | Gelişim Takibi Testi | Zeka Testi | Özel Eğitim | VISC-IV |